www. s t ř e d o z e m ě . Klub Sluníčko-Unijazz .cz
HISTORIE KONTAKTY PARTNEŘI ZAJÍMAVOSTI DOBRODĚJ
KLUB
program 2004
výstavy
koncerty
ÚVODNÍ STRÁNKA
cestopisné besedy
přednášky
ostatní akce
akce jiných organizací
pronájem přednáškové místnosti
KRÁM
U ČERNOCHA
cd, mc
knihy,
časopisy
čaje
internet
bazar LP, CD
Klub Sluníčko-Unijazz
D V A N Á C T K A

Tucet nahlédnutí Tomáše Lavického do minulosti i současnosti hudby
10. února 2004 ve Středozemi

1. Studovaní barbaři (progressive & art rock) - Ekseption: Introduction + Siciliano
2. Touha po nebi - Peter Green: In The Skies (text: originál/český překlad)
3. Nabíječka pro každou baterii (blues) - Sonny Terry & Brownie McGhee: Hooray, Hooray, This Woman Is Killing Me
4. Ze starých letopisů českých (a slovenských) - Vladimír Mišík: Lady Vamp (text)
5. Za zády (doprovázeči) - Jazz Q: Lost Soul
6. Za humny je drak (od sousedů) - Hobo Blues Band: Enyém, Tied, Miénk
7. Národů ač jsme různých (world music) - Jabloko: Naigriš + Jechal Ivaňka s krutych gor
8. Trochu jazzu pro děti - Yusef Lateef: Raisins And Almonds
9. Kam čert nemůže (ženy) - Martyna Jakubowicz: W domach z betonu nie ma wolnej milošci (text: originál/český překlad)
10. A ta zlatá šedesátá - Troggs: Wild Thing (text)
11. Víc než jen hlas (písničkáři) - Lou Reed: Sweet Jane (text: originál/český překlad)
12. Cizí peří (coververze) - Pavel Bobek: Zkus se životu dál smát (text)


Peter Green: In The Skies

Oh, there's a way to keep the dark from the light
And there's a way to take the cold out of the night
And when I see it's glow
The sun and moon are shadowed
By the everlasting day

When I reach up my hand
To the loving son of man
The bread of life will keep my soul alive

There's a place where rivers flow in the street
Where fruit and healing leaves are seen on a tree
Where emerald walls shine clear
And golden streets run far and near
Behind the gates where his angels names appear

Solo

When I reach up my hand
To the loving son of man
The bread of life will keep my soul alive

And he will wipe away the tears from our eyes
As we watch this old world fade when it dies
And a new one shall come
And it will be heaven
And it's waiting for us there in the skies

In the skies
In the skies
In the skies
In the skies

český překlad:

Ach, je způsob, jak udržet tmu od světla
A je způsob, jak odebrat noci chlad
A když vidím jak září
Jsou slunce i měsíc zastíněny
Věčně trvajícím dnem

Když vztáhnu ruku
K milujícímu synu člověka
Chléb života udrží mou duši naživu

Je místo, kde řeky tečou ulicemi
Kde je na stromech vidět ovoce a léčivé listí
Kde smaragdové ulice jasně září
A zlaté ulice se rozbíhají široko daleko
Za branami, kde se objevují jména jeho andělů

Když vztáhnu ruku
K milujícímu synu člověka
Chléb života udrží mou duši naživu

A on mi setře slzy z očí
Až uvidíme, jak starý svět mizí a umírá
A nový přichází
A to bude nebe
A to na nás čeká v oblacích

V oblacích
V oblacích
V oblacích
V oblacích

nahoru

Vladimír Mišík: Lady Vamp

Bloudí diskotékou
noční můra
Lady Vamp
v láhvi mrtvé city
na nohou kecky
jako tramp
Pátkem odpoledne
týden teprve začíná
v ráji do půl jedné
stéblem pije světla ramp
můra tančí světlem
a na zdi za ní stín
Když se vrátí na skok domů spát
tak znavená z role kterou musí hrát
zhasne a zase vidí že je sama
Lady Vamp
Ubíhají dny a týdny
ubíhají roky - kdoví
jestli se můra vůbec doví že hoří?
Lady Vamp

nahoru

Martyna Jakubowicz: W domach z betonu nie ma wolnej milošci

Obudziłam się później niż zwykle
Wstałam z łóżka, w radiu była muzyka
Najpierw zdjęłam koszule potem trochę tańczyłam
I przez chwile się czułam jak dziewczyny w świerszczykach

W domach z betonu
Nie ma wolnej miłości
Są stosunki małżeńskie oraz akty nierządne
Casanova tu u nas nie gości

Ten z przeciwka co ma kota i rower
Stał przy oknie nieruchomo jak skała
Pomyślałam, to dla Ciebie ta rewia
Rusz się, przecież nie będę tak stała

W domach z betonu
Nie ma wolnej miłości
Są stosunki małżeńskie oraz akty nierządne
Casanova tu u nas nie gości

Po południu zobaczyłam go w sklepie
Patrzył we mnie jak w jakiś obrazek
Ruchem głowy pokazał mi okno
Wiec ten wieczór spędzimy znów razem

W domach z betonu
Nie ma wolnej miłości
Są stosunki małżeńskie oraz akty nierządne
Casanova tu u nas nie gości

český překlad:

Vzbudila jsem se později než obvykle
Vstala z lůžka, v rádiu hrála hudba
Nejdřív jsem si sundala košili, pak si trochu zatančila
A chvilku jsem se cítila jako holčičky v šatečkách

V betonových domech
Není svobodná láska
Jsou manželské svazky nebo prostituce
Casanova u nás není hostem

Ten odnaproti, co má kočku i auto
Stál u okna nehybný jako skála
Pomyslela jsem si, to kvůli tobě je ta revue
Pohni se, přece tak nebudeš stát pořád

V betonových domech
Není svobodná láska
Jsou manželské svazky nebo prostituce
Casanova u nás není hostem

Odpoledne jsem ho uviděla v obchodě
Díval se na mne jako na nějaký obrázek
Pohybem hlavy mi ukázal okno
Ten večer strávíme zase spolu

V betonových domech
Není svobodná láska
Jsou manželské svazky nebo prostituce
Casanova u nás není hostem

nahoru

Troggs: Wild Thing

Wild thing ...you make my heart sing …
You make everything
Groovy
I said wild thing ...

Wild thing , I think I love you
But I wanna know for sure
Come on, hold me tight
I love you

Wild thing ...you make my heart sing ...
You make everything
Groovy
I said wild thing ...

Wild thing , I think you move me
But I wanna know for sure
So come on, hold me tight
You move me

nahoru

Lou Reed: Sweet Jane

Standing on the corner, suitcase in my hand,
Jack is in his corset, and Jane is in her vest, and, me,
I'm in a rock'n'roll band. Huh!
Ridin' in a Stutz-Bearcat, Jim
Y'know, those were different times!
Oh, all the poet, they studied rules of verse,
And the ladies, they rolled their eyes.
Sweet Jane! Whoa! Sweet Jane, oh-oh-a! Sweet Jane!
I'll tell you something,
Jack, he is a banker,
And Jane, she is a clerk.
Both of them save their monies, ha,
And when, when they come home from work!
Ooh! Sittin' down by the fire, oh!
The radio does play,
The classical music there, Jim.
"The March of the Wooden Soldiers".
All you protest kids.
You can hear Jack say, get ready, ah,
Sweet Jane! Come on baby! Sweet Jane! Oh-oh-a! Sweet Jane!
Some people, they like to go out dancing,
And other peoples, they have to work. Just watch me now!
And there's even some evil mothers,
Well they're gonna tell you that everything is just dirt.
Y'know that, women, never really faint,
And that villains always blink their eyes, woo!
And that, y'know, children are the only ones who blush!
And that, life is, just to die!
And, everyone who ever had a heart, oh,
That wouldn't turn around and break it.
And anyone who ever played a part, whoa,
And wouldn't turn around and hate it!
Sweet Jane! Whoa-oh-oh! Sweet Jane! Sweet Jane. Sweet Jane.
Sweet Jane. Sweet Jane.

český překlad:

Stojím na rohu, v ruce kufr
Jack ve svém korzetu, Jane ve vestě a já
Jsem v rock'n'rollové kapele
Jime, co se ženeš ve Stutz Bearcatu
Ty víš, že to byla jiná doba!
Všichni básníci studovali pravidla rýmu
A dámy kroutily očima.
Sladká Jane
Povím ti něco
Jack je bankéř
A Jane úřednice
Oba šetří
A když přijdou domů z práce
Sednou si k ohni
Rádio hraje
Klasiku, Jime
"Pochod dřevěných vojáčků"
Vy všechny protestující děti
Můžete Jacka slyšet, jak říká, buďte připraveni
Sladká Jane
Někteří lidi rádi vyrazí zatancovat si
A jiní musí pracovat, (sledujte mě)
A dokonce jsou nějaké zlé matky
Které ti řeknou, že všechno je jen špína
Znáš je, nikdy opravdu nezeslábly
A ti darebáci vždycky mrkají
A ty děti jsou jediní, kdo se stydí
A život, to je jen umírání!
A každý, kdo kdy měl srdce
Které neobrátí a nezlomí
A každý, kdo se kdy podílel na hře
A neobrátí se a nebude nenávidět!
Sladká Jane
Sladká Jane

nahoru

Pavel Bobek: Zkus se životu dál smát

Nejspíš jsem měl dnes ráno přijít dřív
Šéf se nepřel jen ke dveřím mi kýv
ze schodů mě vyprovodil, prý už nemá smysl abych chodil
|: řekl mi zpívej a zkus se životu dál smát :|

Řek jsem si to je snad dobrá zpráva
stejně se mi nechce nikdy vstávat,
budu teď pořád u své milé, prožijeme spolu krásné chvíle
|: budem si zpívat a zkoušet se životu dál smát :|

zpívat si : tu tudu tudu tu tu tu tu .......

S veselou teď k vrátkům milé kráčím
ona se však kupodivu mračí,
když chceš mě mít tak musíš mít práci nejsi tu jen pro legraci
|: no tak si zpívej a zkus se životu dál smát :|

Řekl jsem si to se musí zapít
muž ve fraku však tvrdí nejdřív platit
říkám mu čím a už ven mě vedou, perspektivu mám tu bledou
|: a tak si zpívám a zkouším se životu dál smát :|

Co mi zbývá musím domů jít,
rozhlídnout jsem se však asi mohl líp,
pod autem jsem zůstal ležet, nemusím už nikam běžet
|: a tak si zpívám a zkouším se životu dál smát :|

zpívat si : tu tudu tudu tu tu tu tu .......

nahoru

info@klubslunicko.cz