www. s t ř e d o z e m ě . Klub Sluníčko-Unijazz .cz
HISTORIE KONTAKTY PARTNEŘI ZAJÍMAVOSTI úvodní stránka
KLUB
program 2005
výstavy
koncerty
poslechovky
cestopisné besedy
přednášky
ostatní akce
akce jiných organizací
Chandraradar
pronájem přednáškové místnosti
Klub Sluníčko-Unijazz
D O B R O D Ě J
volné sdružení dárců podporujících Středozemi v Novém Městě na Moravě

STAŇTE SE NAŠÍM DOBRODĚJEM!

PROČ
Aby byl svět barevnější, aby zůstávaly Možnosti otevřené, abyste přispěli k rovnováze sil i možností :-)
aby ...

NAČ
Na nájem, energie, dotované programy, rekonstrukci prostor ...

JAK
Podporujte pravidelně Středozemi jakýmikoli příspěvky ... měsíčně, čvrtletně, jednou za půl roku
a nebo jednou za rok ... na účet číslo: 1623734339/0800 (ČS, a.s., pobočka Nové Město na Moravě),
variabilní symbol: prostředních šest čísel vašeho rodného čísla
(příklad: z rodného čísla 720530/4852 je to číslo 053048)

A CO Z TOHO?
Hmmm, stanete se Dobrodějem, člověkem, který podporuje malé a dobré věci,
menšinové či alternativní žánry, který není lhostejný.
Na svůj dar můžete dostat na konci roku potvrzení, abyste si mohl(a) svůj dar odečíst
ze základu daně ve své mzdové účtárně.
Pokud váš měsíční příspěvek překročí 200Kč budete mít přístup na všechny akce
Klubu Sluníčko - Unijazz ve Středozemi zdarma.
Pokud nebudete proti, zveřejníme vaše jméno v seznamu Dobrodějů.
Není to mnoho, že? Ale je to tak málo?

Na setkání s vámi se těšíme ve Středozemi.


V současnosti máme 6 pravidelně přispívajících Dobrodějů. Sem tam se najde někdo, kdo přispěje do naší pokladničky nárazově. Pravidelní přispěvatelé v tuto chvíli posbírají za rok 9 tisíc, což stačí na úhradu asi 5% nezbytných nákladů Středozemě - tzn. nákladů, které vzniknou při tom nejskromnějším provozu klubu (pokud nepočítáme mzdové náklady dotované Úřadem práce a hodnotu práce těch, kteří zde pracují zadarmo a ve svém volném čase - dobrovolníků). Zatím známí další přispěvatelé do naší pokladničky na rok 2005 jsou Fond Vysočiny a firma Arps. V minulosti nás podporovalo Město Nové Město na Moravě - tam zatím ještě nevíme výsledky grantového řízení, a Nadace Via - která se zaměřuje spíše na podporu začínajícíh projektů a proto její podpora skončila. Pokud vám záleží na dalším osudu Středozemě a je ve vašich silách podpořit její existenci finančně, staňte se, prosíme, našim Dobrodějem! Děkujeme.
za Středozemi Kateřina Ondrová a Tomáš Blažek
15. dubna 2005

Kontaktní osoba:
Kateřina Ondrová
tel.: 566 617 863
mobil: 777 045 587
e-mail:katerina@klubslunicko.cz