www. s t ř e d o z e m ě . Klub Sluníčko-Unijazz .cz
HISTORIE KONTAKTY PARTNEŘI ZAJÍMAVOSTI DOBRODĚJ
KLUB
program 2005
výstavy
koncerty
poslechovky
cestopisné besedy
přednášky
ostatní akce
akce jiných organizací
ÚVODNÍ STRÁNKA
pronájem přednáškové místnosti
Klub Sluníčko-Unijazz
CH A N D R A R A D A R

Ve Středozemi se pravidelně schází divadelní soubor Chandraradar. Jde o soubor, který se zabývá alternativními formami divadla (divadlo poezie, autorské divadlo, vlastní dramatizace literárních předloh, improvizované divadlo atd.). Základním stylem práce v souboru je společná tvorba pod odborným vedením. Nejedná se tedy o typ režisérského souboru, kdy režisér vybírá text, rozdává role a určuje co jak hrát.
Repertoár souboru se v tuto chvíli skládá ze dvou představení, se kterými se soubor v březnu 2005 účastnil tradičního studentského amatérského festivalu JID 20 – 05 v Jihlavě. Jde o inscenaci Nikdo není daleko na motivy poetické prózy Richarda Bacha a inscenace Koně, sestavenou z různých zdrojů.
Členové souboru se scházejí na zkouškách zmíněných představení a na zkouškách, na kterých se zdokonalují ve svých hereckých dovednostech. Tyto zkoušky jsou otevřené i případným novým zájemcům o divadelničení. Chcete-li souboru něco vzkázat pište na divadlo@centrum.cz.

Nejbližší veřejné vystoupení souboru Chandraradar bude ve čtvrtek 30. června v klubu Středozemě.


Z tisku o úspěších Chandraradaru na studentském amatérském festivalu JID 20 - 05 v Jihlavě:

Z článku p.Stuchlíka o JID pro Amatérskou scénu:

První z vrcholů přehlídky představoval DS Chandra ZUŠ nové Město na Moravě. Dívčí soubor přichystal představení Nikdo není daleko na motivy poetické prózy Richarda Bacha. Inscenace pracovala s prvky pohybového a loutkového divadla (totemová loutka). Choreografie představení se vymyká běžným amatérským klišé pohybového divadla. Dívky dokonale zacházely s prázdným jevištním prostorem. Soubor je důsledný, ukázněný a navzájem dokonale sladěný tým. Herecká práce klade důraz na detail a pečlivost. Vytvářejí osobitý jevištní tvar, jednají moderní divadelní řečí a udržují intenzivní a esteticky velice působivou poetiku. Přestože jde o kolektivní práci, vnímáme přesnou režijní koncepci a záměr.
Spřízněný, pro změnu pánský soubor, DS Chandraradar pokračoval v mimořádně kvalitních výkonech divadelníků z Nového Města na Moravě. Text své inscenace Koně poskládali z rozličných zdrojů s postmoderní nevázaností. Předvedli dokonalou práci s rekvizitou (židle). Skvěle nakládali s prázdným jevištním prostorem. Divadelně a herecky diváka uchvacuje zejména práce s gagem. Představení charakterizují přesně vybudované a bezchybnou expozicí a pointou vybavené situace. Představení ani na okamžik neztrácí spád a rytmus. Obě Novoměstská představení souborů DS Chandra a Chandraradar jsou špičkovou ukázkou moderního amatérského divadla.

http://www.jid.site.cz/

Jihlavské listy
http://www.jihlavske-listy.cz/jl/index.asp?clanek=9976

Rozdělení novoměstského souboru přineslo na festivalu JID nominace
Kultura 8.3. 2005

JIHLAVA (jv) ­ Velkým úspěchem novoměstských studentských divadelníků skončil v sobotu večer v Divadle Na Kopečku letošní ročník nominačního festivalu JID 20­05, organizovaného Gymnáziem Jihlava. Porota udělila přímé nominace na národní přehlídky souborům Chandra a Chandraradar právě z Nového Města na Moravě. Diváci ovšem velmi těsným hlasováním udělili svoji cenu cca osmiminutové grotesce "Jak se dělají peníze", s níž se představili divadelníci souboru Spolek momentálně odvážných z jihlavského gymnázia.
Na přehlídku Náchodská prima sezóna udělila v sobotu porota festivalu JID 20­05 nominaci dívčímu souboru Základní umělecké školy z Nového Města na Moravě Chandra za dvacetiminutovou adaptaci poetické prózy Richarda Bacha "Nikdo není daleko" (vedoucí souboru Ivona Čermáková). Na Šrámkův Písek pak porotci vyslali soubor Chandraradar ze stejné novoměstské školy s inscenací "Koně", spojující v "dadaistickém" žánru motivy od různých autorů. Soubor vede Jan Havránek. Oba nominované soubory přitom vyšly z jediného původního DS Chandraradar, z nějž se oddělila pro inscenaci Koně jeho "pánská" část, prý mj. i s vůlí dokázat, že "bez ženských to půjde taky".

Kontaktní osoba:
Tomáš Blažek
tel.: 566 617 863
mobil: 777 045 586
e-mail:tb@klubslunicko.cz